Giấy mời viết bài tham luận hội thảo khoa học “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19: thực trạng và các khuyến nghị chính sách cho Thành Phố HCM”

Giấy mời viết bài tham luận hội thảo khoa học “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên Y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19: thực trạng và các khuyến nghị chính sách cho Thành Phố HCM”

Đề nghị bảo đảm tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng

(Chinhphu.vn) – Đoàn giám sát của Quốc hội đề xuất đến năm 2024, nâng mức lương khởi điểm lên bậc 2 trong hệ thống thang bảng lương theo quy định đối với bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế; nhân viên y tế tại y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo mức cao nhất đối với công chức, viên chức; bảo đảm chi thường xuyên, các hoạt động chuyên môn cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ngày 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Huy động trên 236 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Đoàn giám sát cho biết, đến 31/12/2022, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch là trên 236 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189 nghìn tỷ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vaccine), tài trợ là trên 47 nghìn tỷ đồng.

Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 đã huy động được trên 15,1 nghìn tỷ đồng. Tổng số vaccine nhận từ các nguồn viện trợ, tài trợ là gần 160 triệu liều; trong đó, riêng viện trợ của Chính phủ các nước là gần 150 triệu liều, trị giá khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

Hàng triệu tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các tổ chức quốc tế đã đóng góp sức lực, tiền, hiện vật và nhiều khoản đóng góp khác dưới nhiều hình thức, trong đó có nhiều khoản đóng góp, ủng hộ không lượng hóa được bằng tiền.

Công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn lực huy động để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch về cơ bản đã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thực hiện theo các chủ trương, chính sách đã ban hành.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, trên cơ sở nhu cầu và đề xuất của các đơn vị, địa phương, nguồn tài trợ, viện trợ đã được phân bổ kịp thời cho các đơn vị để phục vụ công tác phòng, chống dịch, các đơn vị tiếp nhận cơ bản đã thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng từng bước được củng cố cả về số lượng và chất lượng

Về việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết quả giám sát cho thấy, đến năm 2022, mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp cả nước. 100% huyện có Trung tâm y tế, 99,6% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 92,4% trạm y tế có bác sĩ làm việc, 71% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động.

Nhân lực từng bước được củng cố cả về số lượng và chất lượng, trong đó nhân lực y tế tuyến huyện chiếm 34,6% trên tổng số nhân lực y tế các tuyến; tuyến xã là 15,8%. Khả năng và chất lượng cung ứng dịch vụ y tế tại y tế cơ sở ngày càng được nâng lên; mức độ hài lòng của người dân đối với thái độ của nhân viên y tế cơ sở, chất lượng dịch vụ y tế cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu lên các tồn tại, hạn chế. Theo đó, hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết, chưa điều chỉnh được các quan hệ, tình huống phát sinh, tạo ra các khoảng trống pháp lý trong công tác phòng, chống dịch; mới chỉ có các phương án phòng, chống dịch theo tình trạng khẩn cấp mà chưa có phương án trong tình trạng cấp bách (chưa đến mức khẩn cấp).

Ngoài ra còn có nhiều khó khăn trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Các quy định hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị chậm được điều chỉnh dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ sai từ sau các vụ việc tiêu cực phát sinh.

Những vướng mắc về thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán chưa được các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn kịp thời hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chậm chi trả chế độ hỗ trợ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch và chi hỗ trợ người dân, người lao động và doanh nghiệp…

Chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn còn thấp, chưa thỏa đáng

Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng cũng còn một số vướng mắc. Cụ thể, nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng tuy đã được củng cố song vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng được khi có dịch bệnh lớn xảy ra.

Chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn còn thấp, chưa thỏa đáng, nhưng chậm được điều chỉnh, chưa đủ để thu hút, giữ chân cán bộ gắn bó lâu dài với y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đáng chú ý, đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng còn chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với quan điểm “y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng”.

Qua rà soát các báo cáo, vẫn còn một số địa phương chi cho y tế dự phòng ở mức thấp, chưa đạt ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng. Vẫn còn khoảng 20% số trạm y tế xã vẫn chưa được đầu tư kiên cố và khoảng 40% trạm y tế xã có nhu cầu đầu tư cải tạo, xây dựng mới.

Xây dựng kịch bản tổng thể ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp

Với mục tiêu tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát. Trong đó, cho phép thanh toán, quyết toán một số chi phí, xác lập tài sản sở hữu toàn dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phải hoàn thành trước 31/12/2023.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu tổng kết và trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số luật như: Luật về phòng bệnh; Sửa đổi Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp hoặc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

Bên cạnh đó, xây dựng kịch bản tổng thể ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm và công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phân bổ ngân sách, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ trong tình trạng cấp bách gắn liền với các giải pháp phòng, chống tiêu cực; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống COVID-19 nói riêng và trong quá trình phòng, chống COVID-19 nói chung.

Bảo đảm tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng

Về y tế dự phòng, Đoàn giám sát kiến nghị kiện toàn và ổn định tổ chức hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; có chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở, chú trọng nhân lực làm việc tại trạm y tế xã về y tế dự phòng.

Chính phủ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền các chính sách, chủ trương bảo đảm tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đến năm 2024, nâng mức lương khởi điểm lên bậc 2 trong hệ thống thang bảng lương theo quy định đối với bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế; nhân viên y tế tại y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo mức cao nhất đối với công chức, viên chức; bảo đảm chi thường xuyên, các hoạt động chuyên môn cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đặc biệt, có chủ trương, chương trình, dự án đầu tư công để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, y tế dự phòng…/.

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-nghi-nang-luong-khoi-diem-doi-bac-si-nhan-vien-y-te-co-so-duoc-huong-phu-cap-uu-dai-muc-cao-nhat-119230411120418943.htm

Jessie Beauty hân hạnh đón tiếp ca sĩ Phạm Trưởng và Khánh Trung ghé thăm trải nghiệm dịch vụ

Vào ngày 09.04.2023 vừa qua, Jessie Beauty International Spa hân hạnh được đón tiếp ca sĩ Phạm Trưởng và ca sĩ Khánh Trung ghé thăm và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại Spa.

Phạm Trưởng là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, được yêu thích với các ca khúc ballad tình ca và những bản nhạc trẻ sôi động. Với giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc và khả năng sáng tác tuyệt vời, Phạm Trưởng đã góp phần tạo nên nhiều bản nhạc hit và trở thành một trong những tên tuổi sáng giá của làng nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Khánh Trung, thành viên của nhóm nhạc Huyền Thoại 1 thời. Thời đỉnh cao, nhóm nhạc được nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X yêu thích, săn đón qua nhiều ca khúc: Đếm thời gian, Sao băng khóc, 2-1=0, mắt hạnh phúc, Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay, Phố pháo hoa…

Jessie Beauty International Spa hân hạnh được đón tiếp ca sĩ Phạm Trưởng và ca sĩ Khánh Trung đã tin tưởng và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại Spa. Xin chúc cho 2 nam ca sĩ thật nhiều sức khỏe, luôn luôn tươi trẻ và đặc biệt là gặt hái được thêm nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc.

JESSIE BEAUTY International Spa | Chăm Sóc Sức Khoẻ – Chia Sẻ Thành Công.
—————————
380/99 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM (hẻm rộng đậu được xe ôtô)
Thời gian hoạt động: Từ 9h- 19h tất cả các ngày trong tuần
Mọi thắc mắc muốn tư vấn dịch vụ:
SĐT: 0966 655 303

Jessie Skincare & Spa – Tạo cảm hứng làm đẹp cho bạn

✨JESSIE BEAUTY✨ cung cấp các liệu trình chuyên sâu từ facial đến body với mức ưu đãi hấp dẫn cho Quý khách hàng trong tháng 04.

 • Thải Độc Da
 • Phục Hồi Da Nhạy Cảm, Da Nhiễm Corticoid, Kem Trộn
 • Trị Mụn Chuẩn Y Khoa
 • Mesotherapy căng bóng, trẻ hoá da
 • PRP phục hồi, chống lão hoá
 • Trị Nám, Trắng Sáng Da
 • Giảm béo không xâm lấn
 • Tắm trắng mịn
 • Trị liệu cổ vai gáy
 • Massage body
 • Gội đầu thảo dược
 • Gội đầu dưỡng sinh
 • Gội đầu giảm stress
 • Phun xăm thẩm mỹ
 • Điêu khắc chân mày nghệ thuật

✨JESSIE BEAUTY✨ Ngoài sứ mệnh làm đẹp còn hỗ trợ các bạn thực hiện được ước mơ của mình qua các khoá đào tạo từ lý thuyết đến thực hành, bao gồm:

 • Chăm sóc da
 • Phun, xăm, thêu trên da
 • Chứng nhận an toàn y tế, phòng chống lây nhiễm
 • Xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng
 • Thiết kế và tạo mẫu tóc
 • Vẽ móng nghệ thuật
 • Nghệ thuật trang điểm
 • Điều dưỡng cơ bản
 • Tiêm truyền cơ bản
 • NVSP Sơ cấp nghề
 • NVSP Trung cấp nghề
 • Trung cấp chăm sóc sắc đẹp
 • Cao đẳng chăm sóc sắc đẹp
  🌤 Được cấp chứng chỉ đủ điều kiện pháp lý để mở Spa.

JESSIE BEAUTY International Spa | Chăm Sóc Sức Khoẻ – Chia Sẻ Thành Công.
—————————
🏡 380/99 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM (hẻm rộng đậu được xe ôtô)
⏰ Từ 9h- 19h tất cả các ngày trong tuần
👉 Mọi thắc mắc muốn tư vấn dịch vụ:
☎️ SĐT: 088 860 0377 – 0357 742 259

Tưng bừng khai thẩm mỹ viện Quốc tế Dr.Germany chi nhánh Gò Vấp

Vào ngày 8/4/2023, thẩm mỹ viện Quốc tế Dr. Germany tưng bừng khai trương chi nhánh mới tại Gò Vấp.

Viện thẩm mỹ Dr. Germany vô cùng hân hạnh và tự hào khi được khai trương để mang đến cho quý khách những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp chất lượng nhất. Với đội ngũ chuyên viên thẩm mỹ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách trải nghiệm thẩm mỹ tuyệt vời và thỏa mãn những nhu cầu làm đẹp của mình. Hãy đến và trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!

Thẩm mỹ Quốc tế Dr. Germany
Địa chỉ: 672A20, Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0944.296.396

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Healthcare

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Việt Healthcare quy tụ đội ngũ Bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm ở các Bệnh Viện lớn TP. HCM.
Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến trên thế giới, hỗ trợ tối ưu cho Bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
Hiểu được mong muốn khám sức khỏe toàn diện của khách hàng, tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Việt Healthcare có các gói khám sức khỏe, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và mục đích khám bệnh của mình:

 • Gói khám sức khỏe tổng quát cơ bản, nâng cao, chuyên sâu, tầm soát nguy cơ đột quỵ…
 • Các gói tầm soát ung thư toàn thân: Tuyến giáp, vòm họng, phổi, gan, tuỵ, dạ dày – đại tràng, tuyến vú, buồng trứng, cổ tử cung, tuyến tiền liệt.
 • Gói khám sức khỏe tiền hôn nhân.
  Sau khi khám sức khỏe tại khoa Nội tổng quát, bệnh nhân sẽ được tư vấn cụ thể để biết được tình hình sức khỏe của mình. Bệnh nhân được tầm soát những bệnh lý hiện có cũng như những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, từ đó có những điều trị cũng như thay đổi lối sống phù hợp giúp hạn chế tối đa các biến cố sức khỏe trong tương lai.