Đề nghị bảo đảm tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng

(Chinhphu.vn) – Đoàn giám sát của Quốc hội đề xuất đến năm 2024, nâng mức lương khởi điểm lên bậc 2 trong hệ thống thang bảng lương theo quy định đối với bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế; nhân viên y tế tại y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo mức cao nhất đối với công chức, viên chức; bảo đảm chi thường xuyên, các hoạt động chuyên môn cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ngày 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Huy động trên 236 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Đoàn giám sát cho biết, đến 31/12/2022, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch là trên 236 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189 nghìn tỷ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vaccine), tài trợ là trên 47 nghìn tỷ đồng.

Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 đã huy động được trên 15,1 nghìn tỷ đồng. Tổng số vaccine nhận từ các nguồn viện trợ, tài trợ là gần 160 triệu liều; trong đó, riêng viện trợ của Chính phủ các nước là gần 150 triệu liều, trị giá khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

Hàng triệu tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các tổ chức quốc tế đã đóng góp sức lực, tiền, hiện vật và nhiều khoản đóng góp khác dưới nhiều hình thức, trong đó có nhiều khoản đóng góp, ủng hộ không lượng hóa được bằng tiền.

Công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn lực huy động để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch về cơ bản đã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thực hiện theo các chủ trương, chính sách đã ban hành.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, trên cơ sở nhu cầu và đề xuất của các đơn vị, địa phương, nguồn tài trợ, viện trợ đã được phân bổ kịp thời cho các đơn vị để phục vụ công tác phòng, chống dịch, các đơn vị tiếp nhận cơ bản đã thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng từng bước được củng cố cả về số lượng và chất lượng

Về việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết quả giám sát cho thấy, đến năm 2022, mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp cả nước. 100% huyện có Trung tâm y tế, 99,6% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 92,4% trạm y tế có bác sĩ làm việc, 71% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động.

Nhân lực từng bước được củng cố cả về số lượng và chất lượng, trong đó nhân lực y tế tuyến huyện chiếm 34,6% trên tổng số nhân lực y tế các tuyến; tuyến xã là 15,8%. Khả năng và chất lượng cung ứng dịch vụ y tế tại y tế cơ sở ngày càng được nâng lên; mức độ hài lòng của người dân đối với thái độ của nhân viên y tế cơ sở, chất lượng dịch vụ y tế cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu lên các tồn tại, hạn chế. Theo đó, hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết, chưa điều chỉnh được các quan hệ, tình huống phát sinh, tạo ra các khoảng trống pháp lý trong công tác phòng, chống dịch; mới chỉ có các phương án phòng, chống dịch theo tình trạng khẩn cấp mà chưa có phương án trong tình trạng cấp bách (chưa đến mức khẩn cấp).

Ngoài ra còn có nhiều khó khăn trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Các quy định hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị chậm được điều chỉnh dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ sai từ sau các vụ việc tiêu cực phát sinh.

Những vướng mắc về thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán chưa được các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn kịp thời hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chậm chi trả chế độ hỗ trợ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch và chi hỗ trợ người dân, người lao động và doanh nghiệp…

Chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn còn thấp, chưa thỏa đáng

Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng cũng còn một số vướng mắc. Cụ thể, nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng tuy đã được củng cố song vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng được khi có dịch bệnh lớn xảy ra.

Chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn còn thấp, chưa thỏa đáng, nhưng chậm được điều chỉnh, chưa đủ để thu hút, giữ chân cán bộ gắn bó lâu dài với y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đáng chú ý, đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng còn chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với quan điểm “y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng”.

Qua rà soát các báo cáo, vẫn còn một số địa phương chi cho y tế dự phòng ở mức thấp, chưa đạt ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng. Vẫn còn khoảng 20% số trạm y tế xã vẫn chưa được đầu tư kiên cố và khoảng 40% trạm y tế xã có nhu cầu đầu tư cải tạo, xây dựng mới.

Xây dựng kịch bản tổng thể ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp

Với mục tiêu tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát. Trong đó, cho phép thanh toán, quyết toán một số chi phí, xác lập tài sản sở hữu toàn dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phải hoàn thành trước 31/12/2023.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu tổng kết và trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số luật như: Luật về phòng bệnh; Sửa đổi Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp hoặc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

Bên cạnh đó, xây dựng kịch bản tổng thể ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm và công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phân bổ ngân sách, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ trong tình trạng cấp bách gắn liền với các giải pháp phòng, chống tiêu cực; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống COVID-19 nói riêng và trong quá trình phòng, chống COVID-19 nói chung.

Bảo đảm tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng

Về y tế dự phòng, Đoàn giám sát kiến nghị kiện toàn và ổn định tổ chức hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; có chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở, chú trọng nhân lực làm việc tại trạm y tế xã về y tế dự phòng.

Chính phủ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền các chính sách, chủ trương bảo đảm tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đến năm 2024, nâng mức lương khởi điểm lên bậc 2 trong hệ thống thang bảng lương theo quy định đối với bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế; nhân viên y tế tại y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo mức cao nhất đối với công chức, viên chức; bảo đảm chi thường xuyên, các hoạt động chuyên môn cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đặc biệt, có chủ trương, chương trình, dự án đầu tư công để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, y tế dự phòng…/.

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-nghi-nang-luong-khoi-diem-doi-bac-si-nhan-vien-y-te-co-so-duoc-huong-phu-cap-uu-dai-muc-cao-nhat-119230411120418943.htm

Jessie Beauty hân hạnh đón tiếp ca sĩ Phạm Trưởng và Khánh Trung ghé thăm trải nghiệm dịch vụ

Vào ngày 09.04.2023 vừa qua, Jessie Beauty International Spa hân hạnh được đón tiếp ca sĩ Phạm Trưởng và ca sĩ Khánh Trung ghé thăm và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại Spa.

Phạm Trưởng là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, được yêu thích với các ca khúc ballad tình ca và những bản nhạc trẻ sôi động. Với giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc và khả năng sáng tác tuyệt vời, Phạm Trưởng đã góp phần tạo nên nhiều bản nhạc hit và trở thành một trong những tên tuổi sáng giá của làng nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Khánh Trung, thành viên của nhóm nhạc Huyền Thoại 1 thời. Thời đỉnh cao, nhóm nhạc được nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X yêu thích, săn đón qua nhiều ca khúc: Đếm thời gian, Sao băng khóc, 2-1=0, mắt hạnh phúc, Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay, Phố pháo hoa…

Jessie Beauty International Spa hân hạnh được đón tiếp ca sĩ Phạm Trưởng và ca sĩ Khánh Trung đã tin tưởng và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại Spa. Xin chúc cho 2 nam ca sĩ thật nhiều sức khỏe, luôn luôn tươi trẻ và đặc biệt là gặt hái được thêm nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc.

JESSIE BEAUTY International Spa | Chăm Sóc Sức Khoẻ – Chia Sẻ Thành Công.
—————————
380/99 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM (hẻm rộng đậu được xe ôtô)
Thời gian hoạt động: Từ 9h- 19h tất cả các ngày trong tuần
Mọi thắc mắc muốn tư vấn dịch vụ:
SĐT: 0966 655 303

Tưng bừng khai thẩm mỹ viện Quốc tế Dr.Germany chi nhánh Gò Vấp

Vào ngày 8/4/2023, thẩm mỹ viện Quốc tế Dr. Germany tưng bừng khai trương chi nhánh mới tại Gò Vấp.

Viện thẩm mỹ Dr. Germany vô cùng hân hạnh và tự hào khi được khai trương để mang đến cho quý khách những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp chất lượng nhất. Với đội ngũ chuyên viên thẩm mỹ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách trải nghiệm thẩm mỹ tuyệt vời và thỏa mãn những nhu cầu làm đẹp của mình. Hãy đến và trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!

Thẩm mỹ Quốc tế Dr. Germany
Địa chỉ: 672A20, Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0944.296.396

Tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho sinh viên tại trường Đại học Trà Vinh

(TVU) – Sáng ngày 05/4, tại Trường Đại học Trà Vinh diễn ra tọa đàm “Phân biệt hạ đường huyết và hạ canxi, nguyên nhân và cách phòng ngừa” với sự tham gia tư vấn của Bác sĩ CKII . Sơn Huyền Vũ , Bệnh viện Trường ĐH Trà Vinh.

Tham dự tọa đàm có TS. Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, BS.CKII. Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh cùng với sự tham gia của thầy cô từ các đơn vị và hơn 200 sinh viên tham gia tư vấn.

Dịp này, TS. Thạch Thị Dân chia sẻ: Sức khỏe đóng vai trò quan trọng đối với chúng ta, đặc biệt là các bạn sinh viên để tham gia các hoạt động, sinh hoạt, học tập và làm việc đòi hỏi các em phải có sức khoẻ tốt. Buổi tọa đàm có ý nghĩa quan trọng giúp sinh viên nắm vững các biện pháp, kỹ năng, cũng như trang bị kiến thức cần thiết nhất để phòng bệnh khi học tập xa nhà, xa gia đình.

Tại Tọa đàm, Bác sĩ CKII Sơn Huyền Vũ chia sẻ những kiến thức, biểu hiện, nguyên nhân, biến chứng của hạ đường huyết và hạ canxi huyết, đồng thời hướng dẫn một số biện pháp xử lý và phòng ngừa. Ngoài ra, các thói quen đơn giản hằng ngày cũng được bác sĩ gợi ý như tập thể dục, ăn uống đầy đủ, giữ tâm lý thoải mái, tích cưc để giúp giảm ảnh hưởng của bệnh đến các bạn sinh viên.

Tại chương trình các bạn sinh viên tham gia đặt câu hỏi và nhận được các giải đáp trực tiếp từ bác sĩ. Toạ đàm diễn ra cởi mở và sôi nổi, góp phần đưa đến các kiến thức hữu ích, trang bị các kỹ năng cần thiết cho sinh viên.

Trần Trầm – Quang Vinh

Nguồn: Trường Đại học Trà Vinh

Sở Y tế An Giang tiếp tục phát huy chuyển đổi số và Đề án 06/CP

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 15/3, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP ngành y tế tỉnh An Giang năm 2023. Hội nghị được trực tuyến đến Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, bệnh viện công lập và tư nhân.

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền chủ trì và phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu và phổ biến quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành y tế tỉnh, Tổ công tác và Bộ phận giúp việc thực hiện Đề án 06/CP Sở Y tế. Đánh giá kết quả chuyển đổi số y tế năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn triển khai Đề án 06/CP ngành y tế và nhiệm vụ trọng tâm triển khai công nghệ thông tin của ngành Y tế; kết quả tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và Trung tâm giám sát điều hành (IOC) ngành y tế.

Phát biểu tại hội nghị, TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang nhấn mạnh, ngành y tế An Giang đang đẩy nhanh khẩn trương chuyển đổi số, giúp người dân thuận lợi khám, chữa bệnh, cải cách tốt thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý của nhà nước về y tế. Đồng thời, tạo bước đột phá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên nền tảng số. Sở Y tế đang tích cực phối hợp VNPT xây dựng để ra mắt Trung tâm điều hành Y tế thông minh (IOC Y tế), tích hợp thông tin quản lý của ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Thực hiện chuyển đổi số, đến nay ngành y tế tỉnh đã triển khai Tổng đài 1022 hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị tại nhà; hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý F0 điều trị tại nhà; hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp; áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử; hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt, “bệnh viện thông minh”… ./.

Hạnh Châu/Cổng Thông tin An Giang

Tuần lễ khám, tư vấn và điều trị răng miệng miễn phí cho người dân

(TVU) – Từ ngày 06 -10/3/2023, tại Khu thực hành lâm sàng Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Trà Vinh diễn ra Tuần lễ khám, tư vấn và điều trị răng miệng miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hưởng ứng “Ngày sức khỏe răng miệng Thế giới (20/3)”.

Bác sĩ CKII Nguyễn Doãn Hoài, Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho biết: Tuần lễ khám, tư vấn và điều trị răng miệng miễn phí cho người dân với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của sức khỏe răng miệng góp phần làm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh răng miệng, nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên.

Trong thời gian diễn ra chương trình, với những trang thiết bị, dụng cụ y khoa hiện đại, các y bác sĩ và sinh viên ngành Răng Hàm Mặt sẽ tuyên truyền, giáo dục sức khỏe răng miệng, khám, tư vấn cụ thể tình trạng răng miệng, trực tiếp điều trị các bệnh lý về răng, cạo vôi răng, nhổ răng, trám răng miễn phí cho người dân.

Ngày sức khỏe răng miệng Thế giới là sự kiện được tổ chức vào ngày 20/3 hàng năm với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trên toàn cầu về vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng và tầm quan trọng của vệ sinh răng miệng.

Tích cực hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng Thế giới, nhiều năm qua Trường Đại học Trà Vinh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, khám và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em và người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàng Nam
Trường Đại Học Trà Vinh

Quận 12: Thăm các đơn vị y tế và các đồng chí nguyên lãnh đạo Ngành Y tế quận

(Thanhuytphcm.vn) – Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023), sáng 22/2, Quận ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 12 đã tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo quận do ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa và quà cho các đơn vị Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Lãnh đạo Quận 12 thăm, tặng hoa và quà chúc mừng tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Trần Hoàng Danh trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến các cán bộ, y, bác sỹ đang công tác tại các đơn vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều cống hiến và gặt hái nhiều thành công mới trong công tác. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ luôn đồng hành và có những quan tâm, hỗ trợ đối với công tác y tế của Quận 12, để từ đó góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân trên địa bàn Quận 12 nói riêng và các địa phương khác nói chung.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, tôn vinh những giá trị cao đẹp của người thầy thuốc và ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

* Được biết, ngày 23 và 24/2, Quận ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 12 cũng tổ chức thêm 2 đoàn cán bộ lãnh đạo quận do ông Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa và quà các đơn vị: Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức, Trung tâm Y tế Quận, Bệnh viện Quận, Phòng Y tế Quận và các đồng chí nguyên lãnh đạo Ngành Y tế Quận tế qua các thời kỳ.

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/quan-12-tham-cac-don-vi-y-te-va-cac-dong-chi-nguyen-lanh-dao-nganh-y-te-quan-1491905094

Học Viện Y Dược dự sự kiện Tri ân tổ nghiệp ngành tóc & làm đẹp 2023 “Hương nguyện lan xa”

Tối ngày 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất (202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, TPHCM), Hiệp hội Ngành tóc và Làm đẹp TPHCM đã tổ chức Đại lễ giỗ Tổ ngành tóc và làm đẹp năm 2023. Sự kiện này đã tập trung nhiều nghệ sĩ, chuyên gia, các doanh nghiệp, các chủ salon tóc, chủ spa trong lĩnh vực làm đẹp để giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm về công nghệ và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này.

Từ sáng đến tối, Hội trường đã tràn ngập sự sống động và hấp dẫn với các hoạt động giải trí, trình diễn nghệ thuật và các chương trình giới thiệu sản phẩm mới nhất của các doanh nghiệp. Các chuyên gia và nghệ sĩ đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về các xu hướng mới và công nghệ mới trong lĩnh vực làm đẹp, giúp các doanh nghiệp và cá nhân cập nhật kiến thức và tìm ra các cơ hội để phát triển.

Trong sự kiện, các doanh nghiệp đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm mới và tiên tiến, bao gồm các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và dụng cụ làm đẹp. Nhiều sản phẩm đã được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra, các doanh nghiệp, các chủ salon tóc, chủ spa cũng đã giới thiệu các gói dịch vụ chăm sóc da và làm đẹp, giúp cho khách hàng có thể tìm được giải pháp tốt nhất cho mình. Không chỉ vậy, chương trình còn có một khu vực giao lưu và hội nghị, giúp cho các doanh nghiệp và nghệ sĩ có thể trao đổi và gặp gỡ nhau. Điều này đã giúp cho các doanh nghiệp, các salon tóc, các chủ spa tìm được cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, cùng nhau phát triển và tạo ra giá trị cho ngành làm đẹp.

Ms. An Nhiên – Giám Đốc Học Viện Y Dược tại buổi lễ.

Tổng cộng, chương trình Giỗ Tổ Ngành Làm Đẹp đã diễn ra tốt đẹp và đạt được mục tiêu mong muốn. Sự kiện đã giúp cho các doanh nghiệp và nghệ sĩ trong lĩnh vực làm đẹp cập nhật kiến thức và tìm được cơ hội hợp tác, góp phần phát triển và tạo ra giá trị cho ngành làm đẹp. Chúng ta mong muốn sẽ có thêm nhiều sự kiện tương tự trong tương lai, để ngành làm đẹp tiếp tục phát triển và đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng ta cũng mong muốn sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và nghệ sĩ hơn nữa để tạo ra một môi trường hợp tác và phát triển tốt nhất cho ngành làm đẹp. Trong tương lai, chúng ta hy vọng sẽ thấy ngành làm đẹp phát triển mạnh mẽ và đem đến nhiều giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ sự phát triển của ngành này.

Ngoài việc tổ chức chương trình giỗ tổ, còn có rất nhiều hoạt động khác được tổ chức để hỗ trợ sự phát triển của ngành làm đẹp. Ví dụ, có các chương trình đào tạo và huấn luyện cho nghệ sĩ làm đẹp, các sự kiện hội chợ và triển lãm sản phẩm mới, và nhiều hoạt động khác. Tất cả những hoạt động này đều góp phần tạo ra môi trường hợp tác và phát triển tốt nhất cho ngành làm đẹp. Chúng ta hy vọng sẽ tiếp tục thấy nhiều hoạt động tương tự được tổ chức trong tương lai và mong muốn ngành làm đẹp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Lễ tri ân Tổ nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp 29.12.2022

HVYD vinh dự trao 100 suất học bổng tại Lễ tri ân Tổ nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp 29/12/2022

Tối ngày 29.12.2022 đã long trọng diễn ra buổi lễ tri ân Tổ nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp năm 2020 với sự tham gia đông đảo của các khách mời cùng nhiều tiết mục biểu diễn ấn tượng, đáng nhớ. Chương trình là buổi họp mặt thân tình – Chào đón năm mới 2023. Là sự kiện lớn khép lại một năm hành trình đã qua, và mở đầu cho một năm sắp tới của toàn ngành làm đẹp Việt Nam.

Lễ tri ân Tổ nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp 29.12.2022

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo cao quý của người Việt Nam. Chương trình tri ân Tổ nghiệp được tổ chức định kì hàng năm để tất cả cùng hiệp lòng gửi lời cảm ơn đến Tổ nghiệp ngành làm đẹp. Sự kiện đặc biệt này cũng là dịp tảo ra cơ hội bày tổ lòng kinh mến của mình đến những người thầy, những người đã truyền nghề, truyền kỹ năng, truyền kinh nghiệm.

Bên cạnh đó đây cũng là cơ hội để các khách mời tham gia, các cơ sở làm đẹp cùng vời nhau quan tâm, nâng đỡ, giao lưu và thiết lập mối quan hệ sâu sắc để cống hiến với sự mệnh “làm đẹp cho người, làm đẹp cho ta”.

Lễ tri ân Tổ nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp 29.12.2022

Lễ tri ân Tổ nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp 29.12.2022

Lễ tri ân Tổ nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp 29.12.2022

 

 

HVYD & trường TC Khôi Việt phối hợp tổ chức ôn và thi tay nghề cho học viên ngành Spa – Thẩm mỹ

HVYD & trường TC Quốc Tế Khôi Việt phối hợp tổ chức ôn và thi tay nghề cho học viên ngành Spa – Thẩm mỹ

Học Viện Y Dược đã phối hợp cùng với trường Trung cấp Quốc Tế Khôi Việt tổ chức học và ôn thi định kỳ chứng chỉ quốc gia  nghề Spa – Thẩm mỹ tháng 12 năm 2022.

Các ngành:

 • Chăm sóc da
 • Phun thêu thẩm mỹ
 • Nails, mi
 • Ứng dụng Laser trong chăm sóc sắc đẹp
 • Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu
 • An toàn y tế
 • Quản lý spa
 • NVSP dạy nghề

HVYD & trường TC Khôi Việt phối hợp tổ chức ôn và thi tay nghề cho học viên ngành Spa – Thẩm mỹ

Nhu cầu làm đẹp của con người tăng cao kéo theo sự xuất hiện ồ ạt của các spa, thẩm mỹ viện. Để kiểm soát chất lượng cũng như đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhà nước đang ngày càng siết chặt hơn các quy định về hành nghề và kinh doanh trong lĩnh vực spa. Do đó, chứng chỉ Spa càng trở nên quan trọng hơn. Học Viện Y Dược luôn chú trọng trong khâu đào tạo nhằm mang đến cho những học viện vững tay nghề trở thành những chuyên gia đầu ngành.

HVYD & trường TC Khôi Việt phối hợp tổ chức ôn và thi tay nghề cho học viên ngành Spa – Thẩm mỹ

Xin được chúc mừng các tân cử nhân nghề Spa – Thẩm mỹ của trường Trung cấp Quốc Tế Khôi Việt bước sang cánh cửa mới đang rộng mở của cuộc đời, đón chờ các bạn với nhiều trải nghiệm mới. Chúc các bạn nhanh chóng hòa nhập và thành công trên con đường sự nghiệp của mình, cùng những đam mê, ước vọng đang theo đuổi, đóng góp công sức vào công cuộc phát triển đất nước, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

———–

Học viện Y Dược 

Đào tạo cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp, nghiệp vụ ngắn hạn, chứng chỉ đào tạo chuyên sâu của các học viện, ĐH, CĐ chuyên ngành y dược, thẩm mỹ, spa,…

✅ 05 Thạnh Xuân 43, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
✅ 03 Hồ Thị Tư – Phường Hiệp Phú – TP. Thủ Đức – TP.HCM.

Hội thảo Khoa học “Hoàn thiện Pháp Luật trong lĩnh vực Y Tế, chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp”

Hội thảo Khoa học với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp” vừa diễn ra vô cùng thành công tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) ngày 12/12/2022.

Hội thảo do Liên Hiệp phát triển Kinh tế và Giáo dục (UEED) và Khoa Luật  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM phối hợp với các đơn vị Học Viện Y Dược, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Danh Tiếng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Quốc và Cộng sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ – Tư vấn Lưỡng Hà và Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức.

Hội thảo Khoa học “Hoàn thiện Pháp Luật trong lĩnh vực Y Tế, chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp”

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học HUFLIT chia sẻ, trong những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng tăng, số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ xuất hiện ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Mặc dù được kỳ vọng và trên thực tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhưng vào thời điểm hiện tại vấn đề kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ đã xuất hiện khá nhiều bất cập, đã có những tai nạn, sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Nhưng lại thiếu một hành lang pháp lý đủ mạnh để xử lý những vi phạm trong lĩnh vực này.

Vì vậy Hội thảo hôm nay với những ý kiến của các doanh nghiệp, các chuyên gia, Ban Tổ chức mong muốn sẽ góp phần từng bước hoàn thiện khung pháp lý cũng như áp dụng pháp luật cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Theo TS Bùi Kim Hiếu, Trưởng Khoa Luật – Trường Đại học HUFLIT, Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện khung pháp lý. Hội thảo chia làm 2 phiên: phiên thứ nhất tập trung khung pháp lý xoay quanh vấn đề trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự cũng như trách nhiệm hình sự đối với các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này nếu không tuân thủ pháp luật thì trách nhiệm đó được đặt ra thế nào và nâng cao vai trò của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, và sắc đẹp. Phiên thứ hai tập trung xây dựng khung pháp lý cho ngành nghề này cũng như sẽ kiến nghị giải pháp hoàn thiện khung pháp lý, hướng đến môi trường pháp lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở nước ta hiện nay.

Theo TS Bùi Kim Hiếu, Trưởng Khoa Luật – Trường Đại học HUFLIT, Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện khung pháp lý. Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp” được diễn ra với 2 phiên thảo luận chính thức. Tại đây, thành phần Chủ tọa bao gồm 5 thành viên mỗi phiên sẽ tiến hành xem xét và tranh biện nội dung các bài viết khoa học.

Tại phiên thảo luận thứ nhất Hội thảo trao đổi nội dung xoay quanh 4 đề tài:

 1. “Hai đặc điểm của quản lý nhà nước về dịch vụ thẩm mỹ và đề xuất hoàn thiện” do TS. Đặng Tất Dũng – Trường Đại học Luật TP.HCM trình bày;
 2. “Trách nhiệm pháp lý đối với các trường hợp tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ” – TS. Bùi Kim Hiếu – Trưởng khoa Luật Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM trình bày;
 3. “Bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm trong hoạt động thẩm mỹ theo Bộ luật Dân sự 2015” do CN Hồ Bảo – Trường Đại học Luật TP.HCM, trình bày;
 4. “Quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, spa – Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện” do ThS. Trần Linh Huân – Trường Đại học Luật TP.HCM, trình bày.

Phiên thảo luận thứ hai diễn ra với 3 nội dung chính:

 1. “Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường – Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở dành cho Việt Nam” – do ThS. Nguyễn Thế Đức Tâm – Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, trình bày;
 2. “Hoàn thiện pháp luật trong chăm sóc sức khỏe sắc đẹp với các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao quản lý nhà nước trong dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ” do TS. Lê Thị Thanh Tâm – Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, trình bày;
 3. “Hướng đến môi trường pháp lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ở nước ta hiện nay” do TS. Vũ Thị Mai Oanh – Thư ký hội đồng khoa học Hội phát triển nhân lực, nhân tài TP.HCM, trình bày.

Buổi hội thảo khoa đã thành công trong việc tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, nhà quản trị nhân sự, các chuyên gia cũng như các giảng viên chuyên ngành y tế, ngành làm đẹp trong và ngoài TP.HCM trình bày, thảo luận kiến thức ứng dụng pháp luật và sử dụng nhân lực, nhân tài trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp trong ngành làm đẹp, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh, quản trị và vận hành. Từ đó, Hội thảo hướng đến việc định hướng cho các doanh nghiệp, người kinh doanh, thẩm mỹ viện và SPA trong và ngoài TP.HCM hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Hội thảo Khoa học “Hoàn thiện Pháp Luật trong lĩnh vực Y Tế, chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp”

Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất, xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra, đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với y tế, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trong thời gian tới; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông đưa chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vào cuộc sống.

Hội nghị Giáo dục Y khoa thường niên lần thứ VI với chủ đề: Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật

Hội nghị Giáo dục Y khoa thường niên lần thứ VI với chủ đề: Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật

Hội nghị Giáo dục Y khoa là hội nghị thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị là sáng kiến của Tổ chức Hợp tác phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN). Đây là diễn đàn để các trường khối ngành Y Dược chia sẻ những đổi mới và tiến bộ trong đào tạo Y khoa tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị Giáo dục Y khoa thường niên lần thứ VI với chủ đề: Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật

Chào mừng 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ VI, diễn ra từ ngày 17 – 18 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Hà Nội, do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế và sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN). Chủ đề của Hội nghị năm nay là: “Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật”.

Hội nghị Giáo dục Y khoa thường niên lần thứ VI với chủ đề: Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Trần Văn Thuấn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế gửi lời chúc mừng các thầy/ cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. GS.Thuấn nhấn mạnh mục đích của Hội nghị Giáo dục Y khoa đó là:

 • Thứ nhất, tạo cơ hội để các cơ sở đào tạo Y – Dược tăng cường hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Thứ hai, đáp ứng nhu cầu hội nhập với các nước trên thế giới trong đào tạo, nghiên cứu y khoa, dược khoa và cập nhật các kiến thức đào tạo, phương pháp, hình thức, đánh giá và lượng giá đối với các sinh viên;
 • Thứ ba, tạo cơ hội để các cơ sở đào tạo trao đổi, bàn luận, thống nhất với nhau về đổi mới chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra theo nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “…Điểm đột phá của Hội nghị lần này là việc đưa chủ đề Ứng dụng công nghệ và các tiến bộ kỹ thuật vào công tác giảng dạy, học tập và lượng giá, đánh giá, góp phần đào tạo được đội ngũ y tế có năng lực đáp ứng yêu cầu thách thức hiện nay. Tham gia Hội nghị lần này, có tổng số 39 báo cáo đến từ các trường Đại học Y – Dược của Việt Nam, ngoài ra còn có triển lãm poster các kết quả đào tạo, nghiên cứu về giáo dục y học trong thời gian qua. Kết quả này 1 lần nữa khẳng định sức hấp dẫn, tính bền vững của Hội nghị, đóng góp vào sự phát triển cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành Y tế Việt Nam.

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong Hội nghị là các Cuộc thi viết tiểu luận dành cho sinh viên Y khoa trong cả nước, năm nay cuộc thi đã thu hút hơn 160 bài dự thi của sinh viên các trường Đào tạo Y khoa Việt Nam với Chủ đề “Khi bác sĩ tốt hơn bệnh nhân sẽ tốt hơn”, “Khi đang là sinh viên Y khoa bạn chuẩn bị như thế nào để trở thành bác sĩ tốt”.

Hội nghị Giáo dục Y khoa thường niên lần thứ VI với chủ đề: Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật

Với mong muốn khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học. Hội nghị lần thứ VI với chủ đề Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật – là diễn đàn tập hợp các thầy/cô, chuyên gia hàng đầu trong đào tạo y khoa Việt Nam và Quốc tế thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và kết quả nghiên cứu về giáo dục y học nhằm học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ và phát triển.

Hội nghị cũng là cơ hội để các trường đồng thuận định hướng các hoạt động chung và đề xuất các cấp lãnh đạo các giải pháp để có thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiến trình đào tạo thuận lợi hơn trong điều kiện mới.

Hội nghị Giáo dục Y khoa thường niên lần thứ VI với chủ đề: Chuyển đổi đào tạo Y khoa trong kỷ nguyên của đổi mới và tiến bộ kỹ thuật

Hội nghị giáo dục Y khoa thường niên lần thứ VI diễn ra trong 02 ngày 17 và 18/11/2022 với 02 phiên toàn thể, 4 phiên báo cáo khoa học, 6 phiên hội thảo y khoa và 7 phiên vệ tinh với sự tham dự của các thầy/cô, các chuyên gia về giáo dục y học đến từ các cơ sở đào tạo và các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế, công lập và ngoài công lập trong lĩnh vực y dược như tổ chức Y tế thế giới, đại học Y Harvard, đại sứ quán Anh, …

Hội nghị là cơ hội tốt để kết nối giữa các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục trên khắp Việt Nam và nhiều quốc gia khác, mang lại những hiểu biết và cảm hứng mới, đồng thời cũng tạo điều kiện để các nhà giáo dục y khoa chuyên nghiệp xây dựng một cộng đồng nhằm thúc đẩy nghiên cứu và cải thiện chất lượng giáo dục y khoa tại Việt Nam.

Nguồn: trường ĐH Y Hà Nội