Thông tư 23/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 23/2023/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Quyết định 3854/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông

Ngày 16/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3854/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông.

Hiện nay, sức khỏe tâm thần vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với các đối tượng là học sinh phổ thông. Theo đó, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông nhằm giúp cải thiện và hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong công tác giáo dục.

Quy định mới về giá dịch vụ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 17/11/2023 và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày 17/11/2023: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Thông tư số 48/2015/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thông tư số 48/2015/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thông tư số 48/2015/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Quyết định 3896/QĐ-BYT 2023 điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới COVID-19 gây ra

Ngày 19/10/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3896/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.