Thông tư 23/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 23/2023/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.