Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội “Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam năm 2023”

Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc năm 2023 với những thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: Ngày 06 – 07 tháng 4 năm 2023 (thứ năm, thứ sáu)
  • Địa điểm: Thành phố Huế
  • Hình thức: Trực tiếp
  • Quy mô, số lượng đại biểu: 800 – 1000 đại biểu

Để Hội nghị tổ chức thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự tham gia đông đảo của toàn thể Quý đồng nghiệp, Quý cơ quan, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực Hồi sức, Cấp cứu và Chống độc trên mọi miền của Tổ quốc. Chúng tôi kính mời các Quý đồng nghiệp tham dự Hội nghị.